Hornojiřetínští stolní tenisté pokračovali ve své činnosti Jarním turnajem, který se konal 4.3.2012. Tentokrát byl turnaj otevřený a pozvání obdželi i hráči nižších tříd celého mosteckého a lounského
regionu.Zvláštní pozvánku obdrželi hráči z Odolené Vody. Celkem se turnaje zúčastnilo 36 hráčů ze šesti oddílů.. Zde jsou výsledky: Zvítězil Jiří Mildorf z Výškova, druhé místo obsadil domácí Jindřich Horáček, třetí byl Miloš Vaňásek z Odolene Vody. Z našeho oddílu startovalo 12 hráčů.
 
Ve čtvrtek 5.4.2012 se našich 9 hráčů zúčastnilo velikonočního turnaje mládeže v Oseku ze 65 startujícíchsi nejlépe vedl v mladších žácích Martin Pech,který obsadil  celkově 3. místo. V dorostu a juniorech skončili Michal Antalecz a Tomáš Košťálek ve čtvrtfinále.
 
Další turnaj se konal 14.4.2012 pod názvem Mezibořská smeč.Na turnaji uspěl náš starší žák MarekKostečka,který obsadil celkově 4. místo. Triumfem skončil turnaj neregistrovaných kdy první čtyři místa obsadili naši hráči v pořadí  1. Jaroslav Baňka,  2. Jindřich Horáček, 3. Josef Černuška a  4. Michal Antalecz. Soutěž útěchy vyhrál Martin Cibrik.
 
28.dubna jsme se zúčastnili turnaje, který každoročně pořádá TJ Baník  Kopisty. Zúčastnilo se 48 hráčů a hráček z českých krajů. Ze sedmi hráčů našeho oddílu se do vyřazovacích kol ze čtyřčlenných skupin probojovali  Jaroslav Baňka, Jindřich Horáček, Josef Černuška a trenér Zdeněk Hylský. Nakonec se Zdeněk Hylský probojoval až do finále, kde zvítězil nad Michalem Kadlecem, který je o 35 let mladší, poměrem 3:2. Turnaj byl s mezinárodní účastí hráčů z nedalekého Neuhausenu.
 
Zatím posledním turnajem, který jsme organizovali byl turnaj dvojic. V tomto turnaji jsme chtěli dát příležitost všem občanům z Horního Jiřetína a Černic a zároveň oslavit 1. Výročí založení oddílu stolního tenisu 5.5.2011. Turnaje se zúčastnilo 10 dvojic a turnaj se hrál netradičním způsobem, kdy hráči byli rozděleni do dvou skupin podle výkonnosti. Slabší si losovali svého lepšího partnera a spolu vytvořili družstvo. Zvítězila dvojice Jan Pech s Pavlem Fenclem na druhém místě skončila dvojice Štěpán Jankovič a Karel Míka. Třetí místa svorně obsadili Jindřich Horáček s jedinou startující ženou Světlanou Paulusovou a Martin Cibrik s Jindřichem Veverou.
 
Po tomto turnaji se několik našich členů oddílu stolního tenisu zúčastnilo májového průvodu porozumění pořádaného hnutím DIALOG.
 
Bilancujeme-li první rok činnosti oddílu stolního tenisu je třeba říci, že naši hráči se celkem zúčastnili 11 turnajů z nichž 6 se konalo na našich stolech ! Je třeba poděkovat vedení Sokola Horní Jiřetín, protože nám vyšlo vstříc ,podporuje naši činnost a zasloužili se o zkvalitnění naší herny tím, že přispěli na přepažení tělocvičny závěsem na elektrický pohon. Zvláštní poděkování patří o.s. DIALOG, který se podílel na všech turnajích, které jsme pořádali.
 
Na turnaji, který se pořádal 5.5. 2012 odměnili  Michala Antalecze za příkladnou tréninkovou píli zcela novou kvalitní pálkou, která má profesionální parametry.
 

V létě se 13 našich hráčů zúčastnilo soustředění stolních tenistů v Žihli, které zároveň sloužilo jako příprava na mistrovská utkání našeho oddílu, neboť od 1.1. 2012 jsme se stali členy ČAST. 
 
Historicky 1. mistrovské utkání sehrálo naše A družstvo proti KST Most „B“ a prohrálo 7-11. Naše družstvo hrálo v sestavě: Horáček, Baňka, ing. Černuška, Antalecz M.a Košťálek. Ke konci roku bylo naše družstvo na 6. místě. Je třeba podotknout, že jako nováček RS1.třídy naskočili o třídu výše než je obvyklé. Hráči Horáček a Baňka jsou v úspěšnosti mezi první dvacítkou, ostatní zatím sbírají zkušennosti.
 
Také naši mladí nezahálejí a pravidelně se každý měsíc zúčastňují turnajů v rámci regionu. V žebříčku mladších žáků Mostecka je Martin Pech hodnocen na 2. místě,Honza Končel  je 7. a na 17. místě figuruje Hynek Paulus. Velmi aktivní jsou také ostatní – Vojta Antalecz, Filip Flégr, Jakub Kozlok.
 
Další důležitou akcí byla návštěva mezinárodního turnaje hvězd stolního tenisu v Drážďanech, kde jsme mohli na vlastní oči sledovat umění předních světových hráčů současnosti i minulosti např. Timo Boll, Jan Owe Waldner, Korbel.
 
V tomto roce jsme se nadále pokoušeli vylepšit prostředí naší herny, kromě již zmíněného přepažení Zatahovací oponou jsme nechali zakrýt nevzhledné radiátory topení,vyčistili podlahu, pomocí firmy pana Antalecze vyřešili osvětlení,vymalovali a nainstalovali plakáty předních stolních tenistů světa. Naše malá herna patří k nejhezčím v regionu. Vybavili jsme se také na pořádání turnajů stolky a počítadly na které přispěl jako sponzor pan Antalecz . Všichni aktivní členové oddílu obdrželi trička s potiskem Sokola Horní Jiřetín.V závěru roku dostala většina aktivních kvalitní teplákové soupravy a hráči 1.družstva kvalitní dresy.
 
Poslední sportovní akcí roku 2012 byl vánoční turnaj dvojic ,kterého se zúčastnilo celkem 24 hráčů a hráček, z toho bylo 19 z našeho oddílu. Na závěr roku jsme se sešli na malém posezení 28.prosince,kde jsme probrali uplynulý rok po všech stránkách.

 
 

Datum vytvoření: 25/08/2016 15:47
Kategorie : Oddíl a jeho historie - Historie

 
 
Preview  Tisk...  Print this page...
Preview  Tisk...  Print this section...